“DITËT E DREJTSHKRIMIT” te COD

Qendra për Hapje dhe Dialog #COD dhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë, në kuadër të 50-vjetorit të Kongresit të Drejtshkrimit, në datat 21-25 nëntor 2022, organizojnë “Ditët e drejtshkrimit”.

Shqipja standarde në funksionet zyrtare, shqipja e njësuar dhe të folmet arbëreshe, kultura e gjuhës sot, marrëdhëniet e shqipes standarde me dialektet etj. janë disa nga temat që presim të trajtojnë specialistët e fushës në Bibliotekën e Kryeministrisë 📖.

Date

21 - 25/11/2022
Aktivitete të Përfunduara

Time

10:00 - 10:00

Location

COD Kryeministri
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Almanart