Search
Close this search box.

Ekspozita “Letra” nga Nora Bzheta te “Shkodra Art House” Shkodër

“𝐋𝐄𝐓𝐑𝐀” 𝐄𝐊𝐒𝐏𝐎𝐙𝐈𝐓𝐀 𝐌𝐄 𝐏𝐔𝐍Ë𝐓 𝐄 𝐀𝐑𝐓𝐈𝐒𝐓𝐄𝐒 𝐍𝐎𝐑𝐀 𝐁𝐙𝐇𝐄𝐓𝐀 | 𝐄𝐗𝐇𝐈𝐁𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒 𝐁𝐘 𝐍𝐎𝐑𝐀 𝐁𝐙𝐇𝐄𝐓𝐀
kuruar nga Elsamina Musiq and Xhulian Millaj/ curated by Elsamina Musiq and Xhulian Millaj.🙌🏻

Praktika e Norës e ka pikënisjen nga uji, e frymëzuar nga udhëtimi i saj drejt Britanisë së Madhe kur ishte foshnjë dhe nga identiteti i saj i padokumentuar si shqiptare. Ajo punon në mënyrë intuitive me materiale organike të mbledhura dhe të përzjedhura giate udhëtimeve. Ndërlidhjet e vazhdueshme të fshehura midis geografive dhe trupave eksplorohen përmes instalacioneve, shkrimit, skulpturës, videos, zërit, vizatimeve dhe performancës.

//

Nora’s practice takes the form of water, inspired by her aquatic travel to the UK as a baby, and by their undocumented identity as an Albanian. Nora intuitively works with organic materials gathered and foraged whilst travelling. These materials enter a recurring ritualistic process of hydration and dehydration. Algae, seaweed, sand, denim, clay, metal, bike parts, glass and bones are among the materials that appear in the work. The continuous camouflaged interrelations between geographies and bodies are explored through installations, writing, sculpture, video, sound, drawings and performance.

Date

05 - 09/06/2024
Aktivitete të Përfunduara

Time

11:00 - 18:00

Location

"Shkodra Arthouse"
Kategorite
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Almanart