Search
Close this search box.

Ekspozita “Vëzhgimet” nga Ema Bregu te “Tulla Culture” Tiranë

VËZHGIMET
EKSPOZITA NGA EMA BREGU

15 qershor 2024 | 19:00

Frymëzimi i këtyre veprave fokusohet në zgjedhjen impulsive të artistëve për të krijuar. Ema Bregut i pëlqen ta konsiderojë artin si kuptimin që u japim gjërave. Duhet të vlerësohet mënyra se si ndërveprimet e thjeshta të ndara midis miqve, të huajve, artit ose medias ndikojnë në emocionet e njerëzve. Momentet duhen festuar sepse janë të çmuara, të bukura, pra janë art. Ema donte të përkujtonte dy vitet e fundit të jetesës në Tiranë e rrethuar nga arti, duke pikturuar të panjohur, miq, filma, duke rikrijuar vepra, duke rimenduar teologji dhe ide, sepse kuptimi emocional është ai që na bën njerëz.

OBSERVATIONS
EXHIBITION BY EMA BREGU

15 June 2024 | 7 PM

Inspirations of these works focus on the artists impulsive choice to create. Ema Bregu likes to consider art as the meaning we give to things. The way simple interactions shared between friends, strangers, art or media impact people’s emotions should be appreciated. Moments should be celebrated because they are precious, beautiful, and thus they are art. Ema wanted to commemorate the two final years of living in Tirana surrounded by art, painting strangers, friends, movies, recreating works, reimagining theologies and ideas, because emotional meaning is what makes us human.

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

15 - 29/06/2024

Time

19:00 - 19:00

Location

Tulla Culture Tiranë
Kategorite
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Almanart