Search
Close this search box.

“Muaji Kulturor i Palestinës”

🇦🇱: Bashkohuni me ne për të festuar Muajin Kulturor të Palestinës këtë qershor! Kolektivi Palestina e Lire ju fton të organizoni aktivitete për të theksuar kulturën palestineze dhe për të qëndruar në solidaritet. Ndani aktivitetet tuaja me ne dhe ne do t’i përfshijmë në kalendarin e qytetit. Le të bashkohemi në solidaritet dhe rezistencë! Ngjarje të tjera do të vijnë në javët e ardhshme.

13/06 – Lexim Poezie @hana_cornercafe ora 19:00

14/06 – Përpjekjet Lidhëse: Perspektivë Palestineze @bulevard_art_media_institute në ora 19:00

#MuajiKulturorIPalestinës #Solidaritet #Rezistencë

🇬🇧🇺🇲: Join us in celebrating Palestinian Cultural Month this June! The Palestina e Lire Collective invites you to organize events and activities to highlight. Share your events with us, and we’ll include them in our city-wide calendar. Let’s unite in solidarity and resistance! More events to come in the next few weeks.

Date

13 - 14/06/2024
Aktivitete të Përfunduara

Time

19:00 - 19:00
Kategorite
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Almanart