Search
Close this search box.

“Panairi Ballkanik Anarkist i Librit”

Këtë të Merkure mbahet prezentimi i Panairit Ballkanik Anarkist të Librit (BAB), i cili do të mbahet në Prishtinë nga data 5 – 7 Korrik 2024. Dy delegatët e asamblesë të BAB2024 do të prezantojnë historinë e shkurtë të BAB-it, mënyrën e organizimit të panairit, rëndësinë e tijë për shoqëritë ballkanike dhe lëvizjen anarkiste, si dhe detajet teknike se si mund individët dhe grupet marrin pjesë në të.

Për më shumë se 20 vjet, BAB dëshmon përkushtimit kolektiv të anarkistëve dhe grupeve shoqërore ndaj solidaritetit, rezistencës dhe bashkëpunimit përtej kufijve artificialë të Ballkanit. Si i tillë ky panair nuk është thjesht një platformë për promovimin e librave, por edhe mundësi për të shkëmbyer ide dhe informata, për të krijuar nisma të reja dhe për të përforcuar organizatat e rajonit.

Bulevard Art and Media Institute is excited to invite everyone this Wednesday the 5th of June at 19:30 to the presentation of the Balkan Anarchist Bookfair (BAB), which will be held in Prishtina from 5th – 7th of July 2024.
The delegates of BAB2024 Assembly will present the short history of BAB, how its organized, its importance for the Balkan societies as well as the anarchist movement in general, and the technicalities of how one can attend the bookfair.

For over 20 years, BAB stands as a testament to anarchist and societies collective commitment to solidarity, resistance, and collaboration across the artificial borders of Balkans. As such, is not merely a platform to promote books, but also place to exchange information and ideas, create new initiatives, and strengthen organizations across Balkans.

Date

05/06/2024
Aktivitete të Përfunduara

Time

19:30

Location

"Bulevard Art Institute"
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Almanart