Search
Close this search box.

Takim me Hatiye Garip për dizajnin e aksesueshëm te “Berk Botime” Tiranë

🌟 Lajm emocionues! 🌟 Bashkohuni me ne për një ngjarje novator ndërsa ne presim Hatiye Garip të pabesueshëm në Tiranë për një bisedë frymëzuese mbi dizajnin e aksesueshëm. 🎨Ky është ngjarja e parë e këtij lloji këtu, kushtuar zbulimit të fuqisë së #përfshirjes në dizajn. 👉🏻Ilustruesja dhe stilistja me aftësi të kufizuara Hatiye Garip do të diskutojë rrugëtimin e saj në dizajnin e aksesueshëm, duke shfaqur portofolin e saj të larmishëm nga moda gjithëpërfshirëse në komike të aksesueshme dhe më shumë, në fjalimin e saj publik. 🙏🏻Ajo do të prezantojë gjithashtu projektin e saj “Accessible Lines”, një platformë inovative që lejon ilustruesit të paraqesin punën e tyre me përshkrime personale audio, duke kulmuar me një shfaqje video të rezultateve të projektit.🎨🤝

📅 Data: 14 Qershor
📍 Vendndodhja: Berk
🕒 Ora: 19:00

🤔Pse kjo është e domosdoshme të frekuentohet? Dizajni i aksesueshëm nuk është vetëm një trend; është një domosdoshmëri që rrit kreativitetin dhe përdorshmërinë për të gjithë. Ky diskutim është thelbësor për artistët, stilistët dhe këdo që është i interesuar të krijojë produkte librash, mediash dhe komunikimi që janë vërtet për të gjithë dhe për të gjithë. Mos e humbisni këtë mundësi unike për të transformuar qasjen tuaj ndaj dizajnit, duke rimenduar se është vektori shumë thelbësor: shikimi!

✨ Të gjithë janë të mirëpritur! Le të mësojmë, të inovojmë dhe të udhëheqim përgjegjësinë për ta bërë dizajnin të aksesueshëm për të gjithë.

🌟 Exciting News! 🌟 Join us for a groundbreaking event as we host the incredible Hatiye Garip in Tirana for an inspiring talk on accessible design. 🎨This is the first event of its kind here, dedicated to unveiling the power of #inclusivity in design. 👉🏻Disabled illustrator and designer Hatiye Garip will discuss her journey in accessible design, showcasing her diverse portfolio from inclusive fashion to accessible comics and more, in her public talk. 🙏🏻She will also introduce her project “Accessible Lines,” an innovative platform allowing illustrators to present their work with personal audio descriptions, culminating in a video screening of the project’s outcomes.🎨🤝

📅 Date: 14th June
📍 Location: Berk
🕒 Time: 19:00

🤔Why is this a must-attend? Accessible design is not just a trend; it’s a necessity that enhances creativity and usability for everyone. This talk is crucial for artists, designers, and anyone interested in creating book, media and communication products that are truly for all and everyone. Don’t miss this unique opportunity to transform your approach to design, by rethink it’s very core vector: sight!

✨ Everyone is welcome! Let’s learn, innovate, and lead the charge in making design accessible to all.

Date

14/06/2024
Aktivitete të Përfunduara

Time

19:00

Location

Berk Botime
Kategorite
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Almanart