Search
Close this search box.

Bisedë me Rosella Menegazzo për ekspozitën “Adolfo Farsari dhe Felice Beato” te Muzeu i Fotografisë “Marubi” Shkodër

Historia e dy fotografëve italianë Felice Beato dhe Adolfo Farsari të cilët mbërrijnë në Japoni në gjysmën e dytë të shekullit XIX, flet për udhëtimin, kreativitetin, sipërmarrjen, për artin dhe marrëdhëniet ndërkombëtare.
Imazhet fotografike që ata kanë lënë pas, pjesërisht të koleksionuara në Arkivat Alinari në Firence, na dëshmojnë për tradita e zakone të një vendi që sapo ishte njohur me teknikën e fotografisë e me potencialin që ky mjet i ri kishte në kontekstin e një qyteti të gjallë portual si Yokohama. Beato dhe Farsari e transformojnë fotografinë në një produkt artistik me shtrirje të gjërë dhe kontribuojnë në formimin e gjeneratave të para të fotografëve japonezë duke shënjuar kështu edhe historinë botërore të fotografisë.
“Felice Beato e Adolfo Farsari: fotografi e imprenditori nella Yokohama di fine Ottocento”
La storia dei due fotografi italiani Felice Beato e Adolfo Farsari arrivati in Giappone nella seconda metà dell’Ottocento parla di viaggio, di creatività, di imprenditorialità, di arte e di relazioni internazionali. Le immagini fotografiche da loro lasciate, in parte collezionate dagli Archivi Alinari di Firenze, testimoniano luoghi, usi e costumi di un Paese che aveva appena acquisito la tecnica fotografica, ma anche le potenzialità che questo nuovo mezzo possedeva nel contesto della vivace città portuale di Yokohama. Beato e Farsari trasformarono la fotografia in un prodotto artistico di ampia distribuzione e contribuirono alla formazione delle prime generazioni di fotografi giapponesi segnando la storia della fotografia internazionale.

The event is finished.

Date

14/06/2024
Aktivitete të Përfunduara

Time

19:00

Location

Muzeu "Marubi" Shkoder
Kategorite
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Almanart