Dokumentari “Luma” te Qendra “Urban House” Tiranë

Çfarë është lumi për njerëzit që jetojnë rreth tij? A është vetëm një vend fizik apo zë vend gjithashtu në peizazhin e brendshëm të çdo qenieje njerëzore? 💧Nëse mbrojmë apo shkatërrojmë një lumë, a nuk tregon kjo edhe për lidhjen shpirtërore që kemi me të? Bashkohuni me ne për të parë dokumentarin “𝐋𝐮𝐦𝐚”, një udhëtim në Luginën e Valbonës për të përjetuar ndjesitë, perceptimet si dhe marrëdhënien me natyrën të njerëzve që jetojnë pranë lumit Valbonë. 👥 𝐍𝐣𝐞̈ 𝐝𝐨𝐤𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐡𝐮𝐚𝐫 𝐧𝐞̈ 𝐯𝐢𝐭𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐝𝐡𝐞 𝐪𝐞̈ 𝐝𝐨 𝐭𝐞̈ 𝐬𝐡𝐟𝐚𝐪𝐞𝐭 𝐩𝐞̈𝐫 𝐡𝐞𝐫𝐞̈ 𝐭𝐞̈ 𝐩𝐚𝐫𝐞̈ 𝐧𝐞̈ 𝐓𝐢𝐫𝐚𝐧𝐞̈ 𝐭𝐞̈ 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐭𝐞𝐧 𝐦𝐞̈ 𝟐𝟔 𝐣𝐚𝐧𝐚𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐧𝐞̈ 𝐨𝐫𝐞̈𝐧 𝟏𝟗:𝟎𝟎 𝐧𝐞̈ 𝐪𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞̈𝐧 𝐤𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞. 📽️

Date

26/01/2024
Aktivitete të Përfunduara

Time

19:00

Location

Qendra "Urban House" Tirane
Kategorite
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Almanart